Responsabilitat Social

Galibier és una signatura implicada en la creació i la preservació de l'ocupació, per això, mostra el seu suport a les organitzacions dedicades al seu impuls.

SEGUIR LLEGINT

El nostre soci Director, Tirso Gracia, juntament amb companys de la Universitat Autònoma de Barcelona, van impulsar, el 1985, la creació de C’PAC, actualment coneguda com a Fundació Autoocupació. Els nostres socis són, actualment, membres i secretaris del seu Patronat.

Aquesta entitat va sorgir com a conseqüència de la inquietud d’ajudar els joves emprenedors a accedir a l’autoocupació i facilitar-los els coneixements per desenvolupar-se amb èxit. Autoocupació ha esdevingut líder en la creació d’empreses, teixit empresarial i llocs de treball.

Així mateix, la Fundació forma part de la Xarxa de Mentoring “Young Business Spain” que, alhora, pertany a la Xarxa “Young Business International”, presidida pel Príncep Carles d’Anglaterra. L’objectiu d’aquesta Xarxa és posar a disposició dels joves emprenedors el servei gratuït de mentoring per acompanyar-los a la seva trajectòria.

De la mateixa manera, Autoocupació gestiona el programa Reempresa, que té per objectiu assegurar la supervivència dels negocis. Ajuda a posar en contacte titulars d’empreses, propers a la jubilació, amb altres emprenedors per donar continuïtat als seus negocis. Gràcies a aquest programa, s’han salvaguardat més de 7.000 llocs de treball.

El nostre Soci Director és membre del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, el seu màxim òrgan de govern. A més, forma part la comissió Universitat-Empresa, que té com a objectiu promocionar la interacció del coneixement universitari amb la innovació empresarial.

La nostra aportació a la situació creada per la Covid-19 i l’Estat d’Alarma, ha estat assessorar, de manera altruista, Pimes sòcies de la Patronal CECOT, per ajudar a mitigar els efectes d’aquesta situació.

Finalment, Galibier està compromesa amb la implementació dels valors de l’esport, en especial, del ciclisme, a les organitzacions empresarials.